spot_img

NGP ویژگی های تلفن همراه را ندارد

کنسول دستی جدید سونی یک تلفن نیست.

شاید NGP توانایی های زیادی داشته باشد اما بر اساس گفته رییس بخش سونی در اروپا، Andrew House، این کنسول یک تلفن به حساب نمی آید و حتی آنها مخالف آن هم هستند.
دلیل آن را هم آقای Andrew House توضبح داده است:” به نظرمان آمد که اگر بخواهیم قابلیت مربوط به صدا را هم با کنسولمان اضافه کنیم همین کار باعث می شد تا هم انتظارات مردم بالا رود و هم نوع دید مردم به آن به چشم یک کنسول بازی نباشد و این در صورتی است که هدف اول ما ایجاد وسیله ای برای سرگرمی است. ما نمیخواستیم تا قابلیت های بسیار زیادی هم مانند صحبت کردن و یا مواردی این چنینی را اضافه کنیم. اگر هم بخواهیم بر روی تلفن های همراه کار کنیم بهترین گزینه ما PlayStation Suite خواهد بود.”

شما میتوانید به وسیله PlayStation Suite بازی های PSone را با NGP بازی کنید.

NGP امروز در مراسم PlayStation Meeting معرفی شد ولی هنوز تاریخ عرضه و قیمت دقیق آن مشخص نشده است

حتما بخوانید