spot_img

معرفی Prototype 2 ؟

چندی پیش تیزری منتشر شد که در آن مردی را همراه با جمله ی Murder Your Maker و نمایش آن در یازدهم دسامبر مشاهده کردیم.با توجه به این که شرکت Activision این تیزر را منتشر کرده بود،بسیاری از سایت ها و مجلات نمایش آن را به معرفی Prototype 2 احتمال دادند.حال در جدیدترین تیزری که به همان نام Murder Your Maker منتشر شده است،تصاویری از Prototype به نمایش در آمد.با توجه به این نمایش،می توانیم شاهد معرفی شدن نسخه ی دوم Prototype در یازدهم دسامبر باشیم!

حتما بخوانید