spot_img

اسامی شخصیت های Marvel Vs. Capcom 3

اگر شخصیت Ryu از سری Street Fighter و Wolverine از X-Men با یکدیگر به مبارزه بپردازند،کدام یک برنده ی این میدان خواهد بود؟ می توانید جواب آن را پس از عرضه Marvel Vs. Capcom 3 پیدا کنید.ایده ی تلفیق ابر قهرمان ها در یک عنوان مدت هاست که مطرح شده؛همان طور که می دانید این عنوان سومین نسخه این سری است.همانند دو نسخه پیشین،ابر قهرمان های کمیک های Marvel با کرکترهای نام آشنای Capcom به مبارزه می پردازند.

همان طور که می دانید،لیستی از شخصیت های تایید شده را گرد آوری کرده ایم.مطمئناّ کرکترهای بیشتری به این لیست اضافه خواهند شد.

نام: Albert Wesker
گروه: Capcom
اولین حضور: Resident Evil

نام: Amaterasu
گروه: Capcom
اولین حضور: Okami

نام: Captain America
گروه: Marvel
اولین حضور: Captain America Comics شماره ی 1

نام: Chris Redfield
گروه: Capcom
اولین حضور: Resident Evil

نام: Chun-Li
گروه: Capcom
اولین حضور: Street Fighter 2

نام: Dante
گروه: Capcom
اولین حضور: Devil May Cry 1

نام: Deadpool
گروه: Marvel
اولین حضور: The New Mutants شماره ی 98

نام: Doctor Doom
گروه: Marvel
اولین حضور: The Fantastic Four شماره ی 5

نام: Dormammu
گروه: Marvel
اولین حضور: Strange Tales شماره ی 126

نام: Felicia
گروه: Capcom
اولین حضور: Darkstalkers

نام: Hulk
گروه: Marvel
اولین حضور: The Incredible Hulk 1

نام: Iron Man
گروه: Marvel
اولین حضور: Tales Of Suspense شماره ی 39

نام: Jill Valentine
گروه: Capcom
اولین حضور: Resident Evil

نام: Magneto
گروه: Marvel
اولین حضور: The X-Men 1

نام: M.O.D.O.K
گروه: Marvel
اولین حضور: Tales Of Suspense شماره ی 93

نام: Morrigan Aensland
گروه: Capcom
اولین حضور: Darkstalkers

نام: Nathan Spencer
گروه: Capcom
اولین حضور: Bionic Commando

نام: Ryu
گروه: Capcom
اولین حضور: Street Fighter

نام: She-Hulk
گروه: Marvel
اولین حضور: The Savage She-Hulk 1

نام: Shuma-Gruath
گروه: Marvel
اولین حضور: Marvel Premiere شماره ی 5

نام: Sir Arthur
گروه: Capcom
اولین حضور: Ghosts n Goblins

نام: Spider-Man
گروه: Marvel
اولین حضور: Amazing Fantasy شماره ی 15

نام: Super-Skrull
گروه: Marvel
اولین حضور: Fantastic Four شماره ی 18

نام: Thor
گروه: Marvel
اولین حضور: Journey Into Mystery شماره ی 83

نام: Trish
گروه: Capcom
اولین حضور: Devil May Cry 1

نام: Tron Bonne
گروه: Capcom
اولین حضور: Mega Man Legends

نام: Viewtiful Joe
گروه: Marvel
اولین حضور: Viewtiful Joe

نام: Wolverine
گروه: Marvel
اولین حضور: The Incredible Hulk شماره ی 180

نام: X-23
گروه: Marvel
اولین حضور: NYX شماره ی 3

نام: Zero
گروه: Capcom
اولین حضور: Mega Man X

حتما بخوانید