spot_img

تصاویر بازی بعدی Bungie لیک شدند

قطعا زمانی که اولین تصاوی از بازی Halo : Reach لیک شد را بخاطر دارید ، حالا دوباره همان فرد تصاویر بازی بعدی Bungie را هم به اینترنت ها فرستاد ! البته با این تفاوت که این بازی بانجی هنوز معرفی نشده است .

Luke Smith یکی از کارکنان شرکت Bungie در فروم NeoGaf گفت : ” مذخرف ترین لیی که تابحال اتفاق افتاده ” بهمراه چند اسمایلی ! به هر حال باید برای اطلاعات بیشتر و یا تایید و تکذیب رسمی این تصاویر کمی صبر کرد .

 [url=http://www.uploadrobot.com/?v=2zzu8ucjpg.png][img]http://www.uploadrobot.com/thumbs/2zzu8ucjpg.png[/img][/url]  [url=http://www.uploadrobot.com/?v=2v2wl01jpg.png][img]http://www.uploadrobot.com/thumbs/2v2wl01jpg.png[/img][/url]  [url=http://www.uploadrobot.com/?v=2v2wl01jpgozo.png][img]http://www.uploadrobot.com/thumbs/2v2wl01jpgozo.png[/img][/url]   [url=http://www.uploadrobot.com/?v=9u12l4jpg.png][img]http://www.uploadrobot.com/thumbs/9u12l4jpg.png[/img][/url]

حتما بخوانید