spot_img

Inafune و خداحافظی از Capcom

چند روز پیش Keiji Inafune حرف های زیادی مبنی بر خسته شدن از کار خود به زبان آورد و امروز تصمیم نهایی خود را مبنی بر ترک Capcom پس از 23 سال همکاری گرفت.
سازنده عناوین Onimusha و DeadRising در مورد تصمیم خود مبنی بر ترک کپکام گفت”من فقط به عنوان یک طراح کاراکتر وارد این شرکت شدم ولی زمانی که به خود آمدم مشاهده کردم که 23 سال است اینجا مشغول کارم و از لحاظ کاری به بالاترین سطح خود در این شرکت رسیده ام”
او تاکید کرد که به هیچ وجه از کارمندان خود ناراحت نیست و حتی در مورد خود شرکت نیز اعلام کرد”من کپکام را دوست دارم و به هیچوجه دروغ هم نمیگویم,حتی با جرات میتوانم اعلام کنم ممکن است بهترین کمپانی بازیسازی در سراسر جهان باشد,واقعا عاشق Capcom هستم”
او در مورد آینده کاری خود اعلام کرد که فعلا قصد ادامه دادن دارد و الگو خود را Akira Kurosawa میداند ,آکیرا یکی از کارگردان مشهور ژاپنی بود که تا زمان مرگ مشغول فیلمسازی بود,البته او تاکید کرد که نمیخواهد مانند الگوی خود تا زمان مرگ کار کند ولی فعلا قصد ادامه دادن دارد.

حتما بخوانید