spot_img

5th Cell و یک عنوان شوتر

5th Cell , خالق سری Scribblenauts سخت مشغول ساختن بازی جدید خود است.
عنوان بازی هم Hybrid انتخاب شده است که قرار است یه عنوان شوتر باشد. 5th Cell قول داده است که بازی حدیدش بسیار متفاوت از دیگر بازی های شوتر است و تجربه نابی را برای بازیکن به ارمغان می آورد.
این گونه به نظر می رسد که 2 گروه در جنگ وجود دارند به نام های Paladins و Variants. تمام شخصیت های بازی هم انسان نیستند.

این سایت هم مربوط به بازی است و تیزر , تریلر و داستان بازی را میتوان در آن مشاهده کرد.

بازی سال آینده بر روی XBL در دسترس خواهد بود.

حتما بخوانید