spot_img

MoH در روز اول خوب فروش کرد!

EA اعلام کرد فروش روز اول Medal of Honor در ایالات متحده بسیار عالی بوده؛ ولی از آمار و ارقام خبری نیست!
MoH دو روز است که در ایالات متحده عرضه شده و فردا نیز آن را در فروشگاه های بریتانیا خواهیم دید.
به گفته EA :”عنوان مدال افتخار شروع عالی داشته و این به ما نوید یک فروش بسیار خوب را میدهد.”
خوب، به نظر میرسد MoH علیرغم نمرات متوسط توانسته فروش خوبی داشته باشد. میتوانید نمرات بازی را در اینجا مشاهده کنید.

حتما بخوانید