spot_img

Assassin’s Creed: Legacy

بلاخره نسخه مربوط به فیس بوک Assassin’s Creed: Brotherhood عرضه شد؛ Project Legacy.
به گفته یوبی سافت آیتم هایی که بازیکنان به در این بازی به دست می آورند قابل انتقال به بازی اصلی خواهد بود. پس اگر میخواهید تجربه کامل تری از Brotherhood داشته باشید حتما این عنوان سرگز کننده را تجربه کنید!
اگر تا به حال درگیر بازی های Facebook نشده اید مطمئن باشید لگسی کاری خواهد کرد که تابوشکنی کنید.
برای انجام بازی به اینجا بروید.
Assassin’s Creed: Brotherhood نوزدهم نوامبر عرضه خواهد شد.

__________________

حتما بخوانید