spot_img

سرانجام PS3 توانست Wii را کنار بزند، ادامه موفقیت های این کنسول!

PlayStation 3 سرانجام توانست در سال 2010 در ژاپن، بیشتر از Wii فروش کند. این کنسول توانست فروش امسال خود را در ژاپن به 1,017,094 دستگاه برساند؛ در حالیکه Wii تا کنون 1,015,513 دستگاه فروش داشته است.

این آمار که توسط Media Create منتشر شده است، از اولین هفته سال 2010 (از 4 ژانویه) تا کنون (12 سپتامبر) می باشد.
این آمار نشانگر رشد عالی فروش PS3 در ژاپن و کاهش چشمگیر و جهانی Wii می باشد.
بنظر میرسد که برنده امسال PlayStation 3 باشد. طبق آخرین آمارهایی که از دو شرکت سونی و مایکروسافت منتشر شد، مشخص شد که اکنون اختلاف فروش کلی دو کنسول PS3 و X360 به 3.6 میلیون واحد رسیده است. و PlayStation 3 در دوازدماه منتهی به 30 ژوئن، 4 میلیون واحد بیشتر از Xbox 360 فروخته است.

دیگر کنسول نینتندو، DS، کماکان در صدر بازار ژاپن قرار داردو نینتندو در مراسمی در ژاپن در تاریخ 29 سپتامبر، تاریخ عرضه 3DS را مشخص خواهد کرد.


فروش سخت افزار از ابتدای سال 2010 تا کنون (در ژاپن):

 1. DS – 1,637,461
 2. PSP – 1,453,248
 3. PS3 – 1,017,094
 4. Wii – 1,015,513
 5. 360 – 153,564
 6. PS2 – 60,012

نمودار فروش سخت افزار از ابتدای سال 2010 تا کنون (در ژاپن):

فروش سخت افزار این هفته در ژاپن (بصورت جدا):

 1. PSP – 30,761
 2. PS3 – 19,907
 3. DSi LL – 19,076
 4. DSi – 16,345
 5. Wii – 15,031
 6. DS Lite – 4,328
 7. Xbox 360 – 2,915
 8. PS2 – 1,363
 9. PSP go – 809

فروش سخت افزار این هفته در ژاپن (بصورت یکسره):

 1. DS – 39,749
 2. PSP – 31,570
 3. PS3 – 19,907
 4. Wii – 15,031
 5. 360 – 2,915
 6. PS2 – 1,363

حتما بخوانید