spot_img

Dead Rissing 2: Case Zero در ژاپن تاخیر خورد .

پیش درآمد قابل بازی Dead Rissing 2 که با نام Case Zero شناخته می شود، در ژاپن تاخیر خورد .
طبق اطلاعات منتشر شده ، این تاخیر ممکن است به بعضی از محتوی نادرست موجود در نسخه ی رایگان بازی مربوط باشد.
با این حال کپکام اعلام کرده است تاخیر در انتشار Case Zero بر روی تاریخ عرضه ی عنوان اصلی در ژاپن تاثیری ندارد .

لازم به ذکر است Case Zero فردا در مناطق دیگر بر روی XBL و با قیمت 400 MSP عرضه می شود .

حتما بخوانید