spot_img

Modern Warfare 2 و تبدیل شدن به پرفروش ترین بازی تاریخ بریتانیا؟!

لیست ده بازی پرفروش این هفته ی بریتانیا منتشر شد که طبق این لیست Toy Story 3 مجدداً به صدر جدول فروش بازگشت، اما این Modern Warfare 2 است که بزرگترین قدم را برداشته است.

بازی بزرگ استودیوی Infinity Ward ، که هفته ی پیش پس از یک هفته خروج از لیست ده بازی پرفروش، به رتبه ی هشتم رسیده بود، در این هفته به رتبه ی دوم جدول بازگشت.

ممکن است شما این را یک تجدید حیات بنامید!

با توجه به این لیست، فروش Modern Warfare 2 نسبت به هفته ی گذشته 25 درصد رشد داشته است که این رقم به لطف رشد فروش PS3 بوده است؛ و اگر این روند ادامه داشته باشد، ممکن است Modern Warfare 2 در هفته ی آینده از بازی Dr Kawashima’s Brain Training پیشی گرفته و تبدیل به “پرفروش ترین بازی تاریخ بریتانیا” شود.

بازیهای Dance on Broadway, StarCraft II و Red Dead Redemption در رتبه های سوم تا پنجم این لیست قرار گرفته اند.

لیست ده بازی پرفروش هفته ی منتهی به 7 آگوست در بریتانیا :

حتما بخوانید