spot_img

بهترین های Comic-Con 2010 از دید IGN

Comic-Con 2010 هم مانند همه ی نمایشگاه های دیگر به پایان خود رسید و باید 365 روز دیگر منتظر بمانید تا نمایشگاه Comic- Con بعدی را ببینید .
اما با پایان این نمایشگاه نویسندگان IGN لیستی از بهترین های این نمایشگاه منتشر کرده اند که با هم در زیر آن ها را می بینیم :

نامزد های دیگر :

Tron: Legacy
Cowboys & Aliens
Sucker Punch

نامزد های دیگر :

Chuck
The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes
Family Guy


نامزد های دیگر :

Mass Effect: Evolution
Assassin’s Creed
Spider-Man: Big Time

نامزدهای دیگر :

Halo: Reach
Infamous 2
Spider-Man: Shattered Dimensions


نامزد های دیگر :

Cowboys & Aliens
Street Fighter x Tekken
Hall H Stabbing

    

حتما بخوانید