spot_img

دشبورد جدید برای X360 با قابلیت پشتیبانی از کینکت ؟

سایت Logic-Sunrise با ارائه ی تصاویری خبر از عرضه شدن دشبوردی جدید را می دهد که توانایی پشتیبانی از کینکت را نیز دارد .
در این تصاویر از نام قبلی کینکت یعنی ناتال استفاده شده است و در این دشبورد بخشی جدید به نام “Natal Tuner” وجود دارد .
اگر این خبر صحت داشته باشد ، این اولین تغییر بعد از عرضه ی دشبوردی که در سال 2008 عرضه شد و موسوم به NXE نبود ، خواهد بود .
احتمال می رود این دشبورد جدید در نمایشگاه gamescom رونمایی شود .

حتما بخوانید