spot_img

لباس شخصیت های Marvel برای LBP !

امروز Marvel اعلام کرد ، بسته ی لباس های ابر قهرمانان و ضد قهرمانان این شرکت، از هفتم July برای عنوان انحصاری PS3 یعنی Little Big Planet عرضه خواهد شد.

همچنین این شرکت قصد دارد ، Marvel Level Kit را که شامل “چهار مرحله از ماجرای چاله کنی Sackpeople هایتان در برابر نقشه های شیطانی Magneto” و همچنین یک مجموعه ای از موزیک تم Marvel ، آبجکت ها ، متریال ها و برچسب ها برای ساخت مراحل فانتزی خودتان ، می شود را عرضه کند.

چهار بسته ی مختلف از لباس های شخصیت های Marvel تدارک دیده شده است، که هر کدامیک از آنها شامل پنج لباس مختلف می باشند. لیست کامل لباس ها به شرح زیر است :

Captain America
– Daredevil
– Doctor Octopus
– Elektra
– Ghost Rider
– Green Goblin
– Hulk
– Invisible Woman
– Iron Man
– The Human Torch
– Magneto
– Mystique
– the Punisher
– Rogue
– Spider-Man
– Storm
– The Thing
– Thor
– Venom
– Wolverine

Marvel وعده داده که محتوا ها در هفته های مختلف در PSN عرضه کند

حتما بخوانید