spot_img

Guitar Hero: Queen، فعلا روی کاغذ !

 
گیتاریست گروه Queen، یعنی Brian May عنوان کرده که برنامه ساخت یک GH به نام گروه آنان، برای سال بعد، روی کاغذ است.
وی از دادن اطلاعات بیشتر در این باره خودداری کرده و گفته در این زمان، این اطلاعات فقط یک راز باید باشد.
 
پارسال نیز شایعه شده بود یک بازی مخصوص برای این گروه ساخته خواهد شد. ولی آن موقع، پای Rock Band وسط بود نه Guitar Hero !
این بازی را نیز به لیست شایعاتتان اضافه کنید، شاید روزی به حقیقت بپیوندد !

حتما بخوانید