spot_img

ساخت فیلم کوتاه برای Ghost Recon: Future Soldier

Alaux و Crecy فیلم را کارگردانی می کنند و نویسنده ی Children of Men آقای Tim Sexton و نویسنده ی Logorama آقای Gregory Pruss دیالوگ ها و فیلم نامه را می نویسند . 
این اولین باری نیست که یوبی سافت برای بازی های خود فیلم کوتاه می سازد . سال گذشته نیز Lineage برای عنوان AC II سا خته شد که در You Tube هم پخش شد که تنها در 24 ساعت بیش از 1.7 میلیون بار دیده شد . 

حتما بخوانید