spot_img

Box Art جدید برای عنوان Red Dead Redemption

 
 
Rockstar برای عنوان پر سروصدا و جالب خود ، Red Dead Redemption یک Box Art جدید عرضه کرد . این باکس آرت با چیزی که در ابتدای معرفی بازی نشان داده شد تفاوت دارد اما هنوز عکس روی آن شخصیت اول بازی John Marston است که انصافا قیافه ی باحالی نیز دارد!! 
این بازی در تاریخ 21 May امسال در بریتانیا عرضه می شود . 
 
در زیر این باکس آرت جدید را مشاهده می کنید : 
 

حتما بخوانید