spot_img

بازی جدید PS3 معرفی شد

چند روز پیش اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه یکی از شوترهای PS2 قرار است بازگشتی پیروزمندانه بر روی PlayStation 3 داشته باشد. دیروز ESRB بازی ای را که ما معتقدیم می تواند همان بازی باشد، درجه بندی کرد.

این بازی – که ممکن است در مورد آن شنیده یا نشنیده باشید- چیزی نیست جز Delta Force: Urban Warfare ؛ بازی ای که با توجه به مشخصات ذکر شده در درجه بندی برای PS3 و PSP در راه است. این بازی پس از عرضه بر روی PS1 در جولای 2002 ، در اکتبر همان سال برای PS2 عرضه شد.

اگرچه هنوز نم توان با قطعیت اعلام کرد که این بازی همان چیزی است که چند روز پیش خبرش منتشر شد، اما با توصیفی که

OPM هفته ی پیش منتشر کرده بود، مطابقت دارد.

حتما بخوانید