spot_img

SCEA: کنسول PS3 تازه اول راه است !!

PS4 کی عرضه خواهد شد ؟!, این سوالیست که در ذهن هر کسی وجود دارد اما نه, باید حالا حالا ها صبر کرد زیرا PS3 تازه اول راه است, نمیتوانید تصور کنید در آینده ای نه چندان دور چه کارهایی از لحاظ تکنیکی و فنی با PS3 صورت خواهد گرفت!

طی مصاحبه ای که با جک تریتون مدیر عامل بخش سرگرمی های کمپانی سونی در آمریکا, بوسیله FC صورت گرفت وی چنین گفت: “ما فقط در حال گذراندن سومین سال از عرضه کنسول PS3 هستیم و این در حالیست که با گام های بلند به سوی جلو حرکت میکنیم, من فکر نمیکنم کسی باشد که نظریه چرخه پنج سال یک کنسول را ارائه کند, من حتی نمیتوانم تصور کنم که از لحظ فنی و تکنیکی چه کار های بزرگی را میتوان با این کنسول انجام داد”!!

سوالات متعددی از من بمنظور زمان عرضه کنسول بعدی PS صورت میگیرد که در جواب باید گفت: وقتی کسی بتواند بیش از فناوری استفاده شده در PS3 را بکار گیرد, اما برای بهره برداری به چنین سطحی ما تازه ابتدی کار هستیم.
با عرضه عنوان بزرگ Uncharted II در سال گذشته, همچنین Heavy Rain و در آینده ای نه چندان دور God of War III مطمئناً PS3 به سطح جدیدی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

حتما بخوانید