spot_img

نسخه ی بعدی Assassin’s Creed در شهر رم

یوبی سافت امروز در کنفرانس مالی نیمه ی سوم سال گفت نسخه ی جدید عنوان Assassin’s Creed در شهر رم دنبال میشود که در آن خواهیم دید که Ezio در حال مبارزه با Templar ها در مرکز فرماندهیشان در شهر رم می باشد.

این شرکت همچنین خبر از یک بخش چند نفره ی “مبتکرانه” در این بازی داد که در آن بازیکنان می توانند در یک mode کشتاری در مقابل دوستان آنلاین خود قرار بگیرند.

اطلاعات بیشتری درباره ی بخش چند نفره منتشر نشده است اما یوبی سافت گفته است که، قانون کلی برای عنواین جدید مان، این است که برای هر یک از آنها بخش چندنفره در نظر گرفته شود و Assassin’s Creed هم از این قائده مثتثنی نیست، این کمپانی هیچ نظری در رابطه با اینکه آیا این عنوان یک بازی سالانه خواهد بود نداده اند، اما قصد دارند که به پشتیبانی از این عنوان ادامه بدهند.

انتظار می رود این بازی قبل از مارس 2011 عرضه شود و امکان دارد این تاریخ کریسمس 2010 باشد.

منبع

حتما بخوانید