spot_img

ماه نوامبر و تمرکز سونی بر روی رشد

 

 

در آخرين آمار ارائه شده توسط موسسه NPD کنسول PS3 با رشد 88 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته و 122 درصد نسبت به ماه قبل مواجه شده است .

” در ماه نوامبر , PS3 تنها کنسولي بود که در مقايسه با نوامبر گذشته رشد 88 درصدي و افزايش 122 درصدي نسبت به ماه گذشته – 320.6 هزار نسخه در ماه قبل به 710.4 نسخه در اين ماه – را تجربه کرده است ” SCEA CEO Jack Tretton

آقای Jack Tretton در ادامه گفت :
“به طور قطع PS3 در اين تعطيلات بيش از آنچه که ما از اين کنسول انتظار داريم ظاهر خواهد شد . تا حدي که انتظار ميرود برخي از فروشندگان در دسامبر با محدویت روبرو شوند “
” ترديدي وجود ندارد که تعطيلات پيش رو براي PS3 بسيار روشن خواهد بود و ما مطمئن هستيم که سال جديد با عناوين مهم و بزرگي مانند MAG, God of War III, BioShock 2, و Final Fantasy XIII این راه مانند همیشه پیموده خواهد شد “

ماه نوامبر بعد از دسامبر 07 و 08 , با فروش 710.4 به عنوان سومين ماه برتر براي PS3 لقب گرفته است .

حتما بخوانید