spot_img

دزد Modern Warfare 2 دستگیر شد !!

Christain Del Amo که به تازگی 18 سالش شده است ، باندل X360 این بازی را کهاز  انبار یک خرده فروش دزدیده بود در CraigsList به قیمت 500$ فروخت . هم چنین او نقشه داشته که کد anti-piracy را کرک کند تا بتواند نسخه های جعلی بازی را توزیع کند و از این راه پول زیادی به جیب بزند . اما Activision پست او را در یک سایت دزدی هنری می بیند و با تماس با IPCybercrime.com او را از طریق اکانت Facebook ای که داشته پیدا می کند . 

با این حال Del Amo توانسته بود کد بازی را کرک کند و ظاهرا می خواسته است آن را در سایتی که به عنوان Modder هارد دیسک های X360 در آن فعالیت می کرده است ،  به فروش بگذارد اما موفق به این کار نشده بود . پلیس میامی از این جریان آگاه می شود و در حالی که  Del Amo یک DVD که عکس Modern Warfare 2 limited edition بر روی آن بوده است به همراه داشته و در حال صحبت کردن با یک هلوگرام ساز بوده تا کار او را قانونی تر بکند ،او را دستگیر می کند. 

 

حتما بخوانید