spot_img

Theme از Fallout 3 برای Xbox360

کسانی که هر 5 DLC منتشر شده برای Fallout 3 را  خریده باشند می تواند این Premium Theme را به صورت مجانی از تاریخ 1 کتبر دانلود کنند . اما کسانی که 5 DLC این بازی را نخریده اند برای دانلود این تم ویژه باید 240 MSP خرج کنند .

آقای Todd Howard کارگردان و رئیس تیم سازنده ی بازی می گوید : « این چیزی بود که طرفداران بازی از ما در خواست می کردند و ما بسیار خوشحال هستیم که توانستیم این تم ویژه را تهیه کرده و به طرفداران بازی عرضه کنیم . » 

حتما بخوانید